trotse Media Borg

Ons geskiedenis

Op 20 November 1953 plaas 'n Joodse dame van Bloemfontein 'n beriggie in 'n plaaslike koerant naamlik "Enige ouer met 'n verstandelik gestremde kind, moet in verbinding tree met Mev. Edelstein". 'n Paar ouers het op die versoek gereageer en 8 kinders het hulle opwagting gemaak.

Oor die jare het Lettie Fouché gegroei van krag tot krag.

Visie

Om elke leerder se potentiaal te bereik!

Addisionele Dienste Gelewer

Maatskaplike Dienste

Die aktiwiteite bevorder kommunikasie, samewerking en sportmangees in die klassituasie.

LEES MEER

Fisioterapie

Die fisioterapeute bied ook groepklasse aan om die jonger leerder se groot motoriese vaardighede te bevorder.

LEES MEER

Arbeidsterapie

Leerders word in groepe, sowel as individueel assesseer en behandel..

LEES MEER

Kontakbesonderhede

Ons Missie

Die volgehoue strewe om aan elke leerder die geleentheid te bied om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.

Kontakinligting

051 4366770
0514366924 (fax)

46 A Bloemdal Road,
Rayton,Bloemfontein, 9310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.