Trotse Media Borg

Onderrigprogram

Lettie Fouche Skool is ‘n skool vir verstandelik erggestremde leerders met ongeveer 270 leerders en ons werk met veelvuldige gestremdhede/sindrome

Lettie Fouche Skool bestaan uit 6 verskillende fases. Ons volg ‘n uitgebreide kurrikulum- en assisteringsbeleidverklaring wat elke leerder se behoefte spesifiek aanspreek en daarom word die leerders nie in grade nie, maar wel in groepe sorteer volgens ouderdom.

Die metodiek van onderrig wat ons volg is ‘n geintegreerde, gedifferensieerde en individualistiese onderrigbenadering. Daar vind deurlopende assessering plaas, maar die weergee van kennis, vaardighede en waardes word meer op’n praktiese en konkrete wyse hanteer.

Op veertienjarige ouderdom word die dogters en seuns aan die volgende programme blootgestel, nl. kookkuns-, naaldwerk-, metaalwerk-, houtwerk-, akademiese- en rekenaarvaardighede.

Eersdaags sal ons geakkrediteerde modules van SETA’s kan aanbied om leerders met formele sertifikate die arbeidswêreld in te stuur.

Die volgende programme word aangebied op ‘n baie praktiese wyse, nl. motorwas, interpreneurskap, naaldwerk, verbruikerstudie, klerklike werk, klasassistente, tuiniers, sekuriteitswerk, rekenaarvaardighede, naelversorging, haarwasopleiding, ens.

Die skool het 4 klasse vir leerders met outisme. Hulle word op ‘n visuele, sensoriese wyse met baie liefde, struktuur en roetine benader. Ons poog deurgaans daarna om ‘n “veilige hawe” vir een en elk van die kinders in die skool te skep, binne elke leerder se unieke behoeftes/vermoëns.