Trotse Media Borg

Skoolfonds – 2020

As gevolg van die brandstof wat gereeld styg en lewenskostes wat die hoogte ingeskiet het, kon die Finanskomitee nie anders as om die losies, skoolfonds en bussiegelde te verhoog nie. Ons doen werklik moeite om die tariewe so laag as moontlik te hou en vra dat u die verhoging ook in  dié lig sal sien. Vergeleke met ander skole is ons tariewe baie laag en daarom doen ons ‘n beroep op u om getrou te betaal.

Die tariewe vir 2020 is soos volg:

Losies & BTW

R15,500-00 per jaar oor 10 maande

(R1,550.00 per maand)

Skoolfonds

R3,200-00 per jaar oor 10 maande

(R320.00 per maand)

Bussiegeld

R7,200-00 per jaar oor 10 maande

(R720.00 per maand)

Alle gelde is vooruitbetaalbaar per jaar, maar om u as ouer tegemoet te kom, kan u die gelde ook per kwartaal of per maand betaal.

Maandelikse betalings

Skoolfonds

R 320.00

(Februarie – November)

Losies en skoolfonds

R 1870.00

(Februarie – November)

Skoolfonds en bussiegeld

R 1040.00

(Februarie – November)

Indien u finansiële probleme ondervind, wil ons u weer eens uitnooi om met Mev. Marieka Muller reëlings te tref i.v.m. die betaling. Indien ons niks van u hoor nie, neem ons aan dat u wel kan betaal en verwag ons om ‘n gereelde betaling te ontvang. Indien u verkies om maandeliks te betaal, word u versoek om die geld vóór die 7de van elke maand te betaal, want as dit nie betaal is nie, sal u kind bv. nie met die bussie mag ry nie, wat sal meebring dat u self u kind by die skool moet besorg en ook weer kom haal.

Lettie Fouché Bankbesonderhede:

ABSA Bank
Tjekrekening
Rekening no.: 470-493-534
Takkode: 632-005
Verw. Voorletter & Van (Kind)